Strona główna

Aktualności

Warm up Your Business

Zachęcamy do przystąpienia do Programu Akcelaracyjnego na najlepszy pomysł biznesowy z dziedziny energetyki pod nazwą: „Warm up Your Business with ECO & PNT”.

Pomysły można zgłaszać w trzech obszarach: rozwiązania technologiczne z zakresu energetyki, rozwiązania proekologiczne i prośrodowiskowe w branży energetycznej, jak również rozwiązania organizacyjno – marketingowe w dziedzinie energetyki.

Program akceleracyjny „Warm up Your Business with ECO & PNT” skierowany jest do wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, doktorantów, absolwentów uczelni, startupów, jak również uczniów szkół średnich.

Autorzy 10 najlepszych pomysłów wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach oraz indywidualnych spotkaniach z mentorami. Warsztaty praktyczne z zakresu m.in. wystąpień publicznych, budowy modeli biznesowych, design thinking, komercjalizacji badań i patentów, pomogą zarówno w przygotowaniu projektu, jak i jego prezentacji przed komisją konkursową podczas gali finałowej. Do ścisłego finału zakwalifikują się trzy najlepsze pomysły, które zaprezentują się przed inwestorem.

Do wygrania w konkursie są atrakcyjne nagrody: 10 tys. zł dla studentów, doktorantów, absolwentów i startupów oraz 5 tys. zł dla uczniów szkół średnich, a także możliwość założenia spółki celowej w partnerstwie z firmą ECO i Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu, jak również możliwość zgłoszenia rozwiązania technicznego w Urzędzie Patentowym RP.

Pomysły można zgłaszać do 13.04.2018 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie: www.warmupbiznes.pl

Seminarium "Patent na sukces"

Centrum Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić pracowników uczelni i współpracujących z Politechniką przedsiębiorców do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Urząd Patentowy RP pt. „Patent na sukces”, dotyczącym szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.

Seminarium, które odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w godz. 9:00-14:00 w sali 43C, w budynku „Łącznik”, przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu ma za zadanie przybliżyć temat ochrony własności intelektualnej, w szczególności możliwości ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach.

Zaproszeni eksperci w przystępny sposób przedstawią między innymi zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

Seminarium adresowane jest w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym.
Ogromnym atutem tego wydarzenia jest wspólne uczestnictwo różnorodnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa. Uczestnicy uzyskają unikalną
i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i postępowania przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP).

Wiedza na temat powyższych zagadnień, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie jest powszechnie dostępna i nie została także ujęta w dotychczas wydanych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminarium będzie zatem okazją do uzyskania najnowszej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także umożliwi wymianę doświadczeń i zapoznanie się
z praktycznymi aspektami omawianej problematyki.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dotyczące seminarium oraz bezpośredni link do rejestracji:

https://www.uprp.pl/rejestracja/Menu05,900,27,index,pl/

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w seminarium.

Program seminarium

Szkolenie z zarządzania własnością intelektualną

W dniach 30.11 – 01.12.2017 r. Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej zorganizowało szkolenie dla pracowników naukowych oraz administracyjnych z zakresu zarządzania własnością intelektualną. Szkolenie prowadzili eksperci z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej.

W imieniu Politechniki Opolskiej spotkanie otworzył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, wskazując na co raz większe znaczenie badań naukowych i ich komercjalizację, również w kontekście planowanych zmian ustawowych, w szkolnictwie wyższym. Uczestników powitał dyrektor Centrum Transferu Technologii dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO, który przedstawił prowadzących oraz omówił program szkolenia.

W pierwszym dniu szkoleniowym zaproszeni prelegenci przedstawili zagadnienia związane z organizacją procesów komercjalizacji wyników prac B+R w uczelni wyższej oraz omówili zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych uczelni na utrzymanie potencjału badawczego. Ponadto, uczestnicy szkolenia zapoznali się z najważniejszymi fragmentami obowiązujących na uczelni regulaminów dot. komercjalizacji. Opierając się na praktycznych przykładach szkoleniowcy zwracali uwagę na kwestie dotyczące praw i obowiązków uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. W ostatniej części pierwszego dnia szkoleniowego omówiono ogólne mechanizmy komercjalizacji wyników prac B+R z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, a także szczegółowo przedstawiono konsekwencje zastosowania wybranych modeli komercjalizacji w procesie transferu technologii.

W drugim dniu szkoleniowym uwagę uczestników skupiono na tematyce legislacyjnej związanej z zarządzaniem własnością intelektualną w uczelni. Zaproszeni eksperci omówili formalno-prawne aspekty współpracy naukowo-biznesowej, w tym sposoby efektywnego nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami przy jednoczesnej ochronie własnych interesów, wskazując na takie zagadnienia jak: rodzaje umów w transferze technologii, nabycie praw autorskich, praw własności przemysłowej, know-how oraz na aspekty praktyczne tworzenia umów licencyjnych i umów sprzedażowych. Dokładnie omówiono metody i rodzaje ochrony własności intelektualnej. Szczegółowo przedstawiono charakter prawny umowy konsorcjum oraz umowy o zachowaniu poufności jako dokumenty dające bezpieczeństwo prawne w kontekście negocjacji z inwestorami.

Za pomoc w organizacji wydarzenia serdecznie dziękujemy dziekanowi oraz pracownikom dziekanatu wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.


Aby pobrać materiały szkoleniowe należy zalogować się do INTRANETU, a następnie kliknąć link:
https://inet.po.opole.pl/download/download.php?id=Njk2ODs4ODI4O3dwaXM=

Weź udział w V edycji konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”

Dziennik Gazeta Prawna rozpoczyna V edycję konkursu i cyklu redakcyjnego pod nazwą „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”.

Do 12 grudnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do udziału w konkursie Eureka! DGP.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie naszych naukowców z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2015 oraz 2016.

Nagrodą w konkursie jest 30 tys. zł dla zespołu wynalazczego i kampania reklamowa o wartości 50 tys. zł dla reprezentowanej przez zespół instytucji w mediach INFOR Biznes.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY.

Wybrane wynalazki będą prezentowane na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” od stycznia 2018 r. w cyklu redakcyjnym „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”, natomiast wszystkie zgłoszone do konkursu projekty znajdą się na stronie internetowej http://eureka.dziennik.pl/

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2

Zapraszamy na szkolenie w dniach 30.11 - 01.12.2017 r.!

Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej ma zaszczyt zaprosić pracowników naukowych oraz administracyjnych naszej uczelni na dwudniowe szkolenie z zakresu zarządzania uczelnianą własnością intelektualną, które odbędzie się w dniach 30.11 – 01.12.2017 r., w godzinach 9:00 – 15:00, w auli nr 25 w budynku nr 9A Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76.

Szkolenie podzielone zostało na 3 moduły tematyczne dotyczące: organizacji procesów komercjalizacji własności intelektualnej w uczelni, sposobów komercjalizacji wyników prac B+R oraz powiązanych z tym obszarem aspektów prawnych. Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych oraz administracyjnych naszej uczelni, a przygotowane i poprowadzone będzie przez zewnętrznych specjalistów z zakresu transferu technologii oraz własności intelektualnej posiadających doświadczenie w realizacji projektów komercjalizacyjnych krajowych oraz międzynarodowych.

Zachęcamy do zapoznania się z PROGRAMEM SZKOLENIA i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa przesyłajac wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 listopada 2017 r.