Strona główna

Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej oferuje wsparcie w aplikowaniu o środki finansowe pochodzące z programów
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jeśli mają Państwo pomysł i jesteście zainteresowani projektem to: 

  • zorganizujemy u nas lub u Państwa spotkanie, podczas którego przekażemy wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszy z programów NCBR;
  • skonsultujemy pomysł na projekt tj. określimy potencjalny obszar i możliwości wsparcia;
  • doradzimy, jak przygotować wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami do określonych programów NCBR;
  • zarejestrujemy złożone wnioski projektowe i zawarte umowy w celu usystematyzowania wiedzy o projektodawcach i realizowanych projektach;
  • sprawdzimy, czy realizują Państwo projekt zgodnie z dokumentacją konkursową w ramach programów NCBR;
  • będziemy promować Wasze projekty i upowszechniać wiedzę na temat dobrych praktyk projektowych.

Pracownicy Politechniki Opolskiej  zainteresowani aplikowaniem do NCBR powinny zapoznać się z:
Regulaminem ubiegania się o finansowanie/dofinansowanie z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Aktualnie prowadzone nabory wniosków do programów NCBR