Strona główna

Patenty w mocy w Politechnice Opolskiej

 1. PL219843 - Sposób oceny stanu technicznego transformatorów; Sebastian Borucki
 2. PL224085 - Układ oceny stanu technicznego podobciążeniowego przełącznika zaczepów transformatora elektroenergetycznego; Andrzej Cichoń 
 3. PL222293 - Symulator stacji i sieci elektroenergetycznej; Andrzej Włóczyk
 4. PL223544 - Sposób i układ do pomiaru mocy w sieci rozdzielczej energii elektrycznej średnich i wysokich napięć; Andrzej Włóczyk  
 5. PL220192 - Izolowany układ do pomiaru harmonicznych sygnałów elektroenergetycznych wysokiego napięcia; Jarosław Zygarlicki
 6. PL220594 - Układ do przetwarzania przebiegów wysokiego napięcia na dane cyfrowe; Jarosław Zygarlicki
 7. PL220418 -  Nieizolowany zasilacz niskonapięciowy; Jarosław Zygarlicki  
 8. PL221574 - Układ korelacji błędów częstotliwościowych napięciowych obwodów wejściowych przyrządu pomiarowego; Jarosław Zygarlicki    
 9. PL221573 - Układ izolowanego prostownika napięć przemiennych; Jarosław Zygarlicki
 10. PL221780 - Włącznik zdalnego sterowania; Jarosław Zygarlicki   
 11. PL221972 - Separowany prostownik napięć przemiennych; Jarosław Zygarlicki  
 12. PL222336 - Układ stopnia sterującego i mocy wzmacniacza klasy D; Jarosław Zygarlicki
 13. PL222368 - Układ stopnia sterującego i mocy, zwłaszcza wzmacniacza klasy D; Jarosław Zygarlicki     
 14. PL222609 -  Wyłącznik różnicowoprądowy; Jarosław Zygarlicki    
 15. PL222609 -  Układ transmisji danych przez sieć elektroenergetyczną; Jarosław Zygarlicki  
 16. PL222905 -  Układ bezpiecznego zasilania odbiorników energii elektrycznej; Jarosław Zygarlicki     
 17. PL222971 -  Generator arbitralny mocy; Jarosław Zygarlicki     
 18. PL223089 - Układ bezpiecznego zasilania urządzeń elektrycznych; Jarosław Zygarlicki   
 19. PL223651 - Układ nieizolowanego zasilacza niskonapięciowego; Jarosław Zygarlicki       
 20. PL224303 - Układ kompensacji współczynnika mocy; Jarosław Zygarlicki
 21. PL225005 - Układ wyłącznika różnicowoprądowego; Jarosław Zygarlicki
 22. PL225337 - Transoptor; Jarosław Zygarlicki
 23. P.411915/PL225509 - Układ dzielnika napięcia stałego; Jarosław Zygarlicki
 24. PL225511 - Impulsowa przetwornica napięcia; Jarosław Zygarlicki
 25. P.408469 - Układ zarządzania przepływem energii prądu elektrycznego w systemach odnawialnych źródeł energii; Jarosław Zygarlicki
 26. P.408471 - Impulsowa przetwornica dławika; Jarosław Zygarlicki
 27. P. 408472 - Układ przetwornicy napięcia stałego; Jarosław Zygarlicki
 28. P.407897 - Układ do pomiaru częstotliwości składowej podstawowej napięcia w sieci elektroenergetycznej; Jarosław Zygarlicki
 29. PL218661 - Tubowy siłownik liniowy z trwałymi magnesami; Bronisław Tomczuk, Andrzej Waindok        
 30. PL 206292 - Tubowy silnik liniowy wielofazowy; Andrzej Waindok, Bronisław Tomczuk 
 31. PL 203373 -  Sposób wytwarzania obwodu magnetycznego, zwłaszcza transformatora; Bronisław Tomczuk, Dariusz Koteras
 32. PL223408  - Elektrodynamiczne łożysko magnetyczne; Bronisław Tomczuk, Dawid Wajnert        
 33. PL220122  - Sposób sterowania zasilaniem półprzewodnikowych elementów elektroluminescencyjnych w źródłach światła; Ryszard Kopka
 34. PL223009  - Układ do regulowania mocy światła widzialnego; Ryszard Kopka
 35. PL222587  - Sposób rozpoznawania sygnałów, szczególnie dla celów sterowania; Mariusz Pelc  
 36. PL217123 - Układ do zabezpieczania przetwornicy elektronicznej napięcia stałego; Wiesław Tarczyński.      
 37. PL221023 - Układ wytwarzania sygnałów przesuwalnych i pomiaru kąta przesunięcia fazowego; Wiesław Tarczyński.        
 38. PL221923 - Układ do pomiaru przemieszczania się sygnałów w linii wieloprzewodowej sprzężone; Wiesław Tarczyński       
 39. PL219691 - Unipolarny układ zasilania obwodów rezystancyjno-indukcyjnych  z dwoma  źródłami zasilania; Krzysztof Tomczewski. 
 40. PL223842 - Unipolarny układ zasilania obwodów rezystancyjno-indukcyjnych, zwłaszcza silników reluktancyjnych; Krzysztof Tomczewski. 
 41. PL219730 - Dwupoziomowy układ zasilania obwodów rezystancyjno-indukcyjnych; Krzysztof Tomczewski.        
 42. PL221532 - Układ do unipolarnego zasilania obwodów rezystancyjno-indukcyjnych; Krzysztof Tomczewski, Krystyna Macek-Kamińska, Marian Łukaniszyn 
 43. PL222292 - Mechaniczny bezpiecznik przeciwkaskadowy; Michał Tomaszewski, Gerhard Bartodziej        
 44. PL222799 - Podwozie pojazdu trójkołowego z kołem samonastawnym; Ryszard Beniak, Tomasz Pyka        
 45. EP09460002.0 - Device for in direct indication of rail axis; Wojciech Anigacz, Daniel Okos 
 46. PL068389  -  Urządzenie do mocowania czujnika drgań gruntu; Józef Duda
 47. PL/EP2436667 - Sposób wytwarzania mieszaniny mieszaniny hydroksyestrów alifatycznych, zwłaszcza z aldehydu izomasłowego,[; Wilhelm Tic, Joanna Guziałkowska-Tic, Eugeniusz Sutor, Wojciech Bulanda
 48. PL205116 - Mieszadło tarczowe, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji niejednorodnych; Jerzy Hapanowicz, Mariusz Hatalak, Leon Troniewski
 49. PL208810 - Sposób wyznaczania parametrów trakcyjnych pojazdu drogowego; Sebastian Brol, Jarosław Mamala
 50. PL223767 - Sposób pomiaru prędkości obrotowej koła ogumionego i układ do pomiaru prędkości obrotowej koła ogumionego; Sebastian Brol, Andrzej Augustynowicz i K. Prażnowski
 51. PL225085 - Osłona złącza elektrycznego, zwłaszcza z niskoprądowymi wyprowadzeniami przewodowymi; S. Brol, R. Czok, P. Mróz
 52. P. 406709 - Dodatkowe urządzenie do smarowania łożysk turbosprężarki; Andrzej Bieniek
 53. P.409191 - Układ do wyznaczania przepuszczalności gazów przez porowate materiały  o anizotropowej strukturze, zwłaszcza przez karbonizaty; Gabriel Filipczak, Eugeniusz Krause, Grzegorz Wałowski
 54. PL068389 - Urządzenie do mieszania, zwłaszcza osadów ściekowych; Małgorzata Wzorek, Tomasz Głowacki
 55. PL216596 - Układ do wytwarzania energii elektrycznej; Ryszard Bartnik