CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

WSPÓŁPRACA, KTÓRA SIĘ OPŁACA

Centrum Transferu Technologii nie tworzy sztucznych barier i zbędnej biurokracji!
Działamy szybko i skutecznie!

POMAGAMY

Pomagamy w nawiązaniu wszelkich form współpracy i szybko udzielamy informacji zwrotnych.

DAJEMY

Dajemy dostęp do nowoczesnych technologii, analiz, badań
oraz know-how.

POŚREDNICZYMY

Pośredniczymy w kojarzeniu podmiotów gospodarczych z zespołami badawczymi Uczelni.

6 maj 2021 Aktualności 10

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.