CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

WSPÓŁPRACA, KTÓRA SIĘ OPŁACA

Centrum Transferu Technologii nie tworzy sztucznych barier i zbędnej biurokracji!
Działamy szybko i skutecznie!

POMAGAMY

Pomagamy w nawiązaniu wszelkich form współpracy i szybko udzielamy informacji zwrotnych.

DAJEMY

Dajemy dostęp do nowoczesnych technologii, analiz, badań
oraz know-how.

POŚREDNICZYMY

Pośredniczymy w kojarzeniu podmiotów gospodarczych z zespołami badawczymi Uczelni.

6 maj 2021 Aktualności 160

NCBR ogłasza nabór na Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Szósty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres

5 maj 2021 Aktualności 160

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Dofinansowanie można przeznaczyć na: