Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespół uczestników.

Konkurs ogłoszony w dwóch grupach wiekowych:

  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  • studenci i doktoranci do 30-go roku życia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

  • Etap I – Zgłoszenie pomysłów do Konkursu oraz przygotowanie Modelu Biznesowego – zostanie przeprowadzony od 06.10.2017 r. do 06.11.2017 r.
  • Etap II – Wybór Finalistów Konkursu – zostanie przeprowadzony: – W dniu 16.11.2017 r. dla I kategorii wiekowej – W dniu 17.11.2017 r. dla II kategorii wiekowej

Do Finału Konkursu zostanie zakwalifikowanych min. 6 najlepszych pomysłów konkursowych, po 3 w każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenia należy kierować do:

Biura Organizatora Konkursu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o (47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego 16 F).

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Model biznesowy

Regulamin konkursu