CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej),

C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej),

C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

 

Więcej info w tym temacie.