CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

NCBR ogłasza nabór na Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Szósty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres

Programu GOSPOSTRATEG podzielony został na cztery pułapki rozwojowe:

  • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
  • obszar pułapki braku równowagi;
  • obszar pułapki demograficznej;
  • obszar pułapki słabości instytucji.

 

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

  • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

 

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 maja 2021 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 7 lipca 2021 r.,

 

Więcej informacji o konkursie:

GOSPOSTRATEG – VI konkurs (na projekty otwarte) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl)