CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in.:

Badania:

- oddziaływania napędów na sieć elektryczną
- jakości energii elektrycznej
- sprawności przemysłowych silników elektrycznych
- cieplne maszyn elektrycznych
- strat mocy w maszynach elektrycznych (silniki, generatory, transformatory)
- i analizę prądów wirowych w elementach przewodzących maszyn elektrycznych dla różnych częstotliwości zasilania, obciążenia prądowego, stanu jałowego
- i analizę strat mocy w uzwojeniach, w rdzeniu, w magnesach trwałych, efektu zbliżeniowego i efektu naskórkowości

W ramach projektowania i optymalizacji konstrukcji m.in.:

- projektowanie maszyn elektrycznych o strumieniu promieniowym i osiowym oraz przekładni magnetycznych
- projektowanie układów elektromechanicznych: napędów obrotowych i siłowników
- kompleksowe projektowanie, optymalizacja konstrukcji i badania eksperymentalne układów napędowych w zakresie mocy do 10 kW
- przeprojektowywanie istniejących konstrukcji maszyn elektrycznych celem polepszenia jej parametrów użytecznych, zwiększenia sprawności
- badania pola magnetycznego tj. rozpływ strumienia, natężenia oraz indukcji magnetycznej w silnikach, generatorach, przekładniach magnetycznych itp. metodą elementów skończonych
- wirtualne prototypowan
- projektowanie urządzeń prototypowych
- optymalizację urządzeń (obniżanie masy, obniżanie strat, zwiększanie wartości wybranych parametrów, np. siły ciągu)
- wirtualne prototypowanie
- symulacje urządzeń elektromechanicznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych, metody obwodowej oraz metody polowo-obwodowej
- tworzenie uproszczonych modeli matematycznych urządzeń

Obliczania numeryczne i analityczne:

- dwu- i trój-wymiarowe rozkładu pola magnetycznego w obwodach magnetycznych maszyn elektrycznych (silniki, generatory, transformatory) oraz przekładniach magnetycznych oparte na metodzie elementów skończonych (MES)
- parametrów użytkowych maszyn elektrycznych oparte na MES tj. moment elektromagnetycznych, siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniach, stała napięciowa, stała momentowa, indukcyjności synchronicznej maszyny elektrycznej
- pulsacji momentu elektromagnetycznego, momentu zaczepowego
- stanów ustalonych i nieustalonych napędów elektrycznych w różnych warunkach pracy
- rozkładu pól elektromagnetycznych w urządzeniach elektromechanicznych
- rozkładu gęstości prądów wirowych
- wartości strat wiroprądowych i histerezowych
- rozkładu pola temperatury w urządzeniach elektromechanicznych
- wyznaczanie parametrów całkowych urządzeń, tj. siła, moment, indukcyjność, strumień magnetyczny, pojemność, rezystancja

Pomiary:

- podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych maszyn elektrycznych małej mocy
- statycznych charakterystyk magnesowania miękkich materiałów ferromagnetycznych
- jakości energii elektrycznej w sieciach nn, SN, WN
- mocy i efektywności energetycznej instalacji PV
- odbiorcze i okresowe testowanie domowych i przemysłowych instalacji fotowoltaicznych
- przenikalności magnetycznej i krzywej magnesowania materiałów ferromagnetycznych
- strat histerezowych i wiroprądowych w materiałach ferromagnetycznych
- przewodności elektrycznej materiałów przewodzących
- promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 5Hz do 400kHz
- indukcji magnetycznej w zakresie do 3 T
- siły ciągu w zakresie do 1 kN
- przyspieszenia
- współczynnika SAR
- promieniowania anten w zakresie częstotliwości od kilku MHz do 7,5 GHz

Badania następujących urządzeń:

- transformatorów o mocy do 40 kVA na napięcie 400/230V
- dławików
- silników liniowych o skoku do 0,5 m i sile do 1 kN
- łożysk magnetycznych

Inne:

- pokazy robotów humanoidalnych NAO, programowanie systemów z robotami humanoidalnymi firmy SoftBank Robotics (NAO, Pepper)
- budowa prototypów układów automatyki, w tym układów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
- programowanie zadań dla robotów przemysłowych na przykładzie robotów firmy Fanuc
- konfiguracja dedykowanych systemów wizji przemysłowej
- opracowanie algorytmów wizji przemysłowej z wykorzystaniem systemów wizyjnych różnych producentów
- opracowanie programów sterujących do sterowników programowalnych z wykorzystaniem języków ujętych w normie IEC-61131-3