CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in.:

- audyty energetyczne budynków, audyty remontowe budynków mieszkalnych
- audyty ekologiczne
- badania termowizyjne obiektów budowlanych
- opracowywanie koncepcji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkalnym i przemyśle
- wizualizację i ocenę przepływu gazów i cieczy oraz przemieszczania się ciał stałych z wykorzystaniem nieinwazyjnych technik optycznych
- badania z wykorzystaniem metod optycznych do analizy hydrodynamicznej układów i urządzeń cieplno-przepływowych
- badania i analiza procesów syntezy komponentów paliwowych dla różnych zastosowań w rolnictwie i przemyśle
- badania procesów hodowli i rozdziału mikroalg dla celów energetycznych i spożywczych
- badania i modelowanie procesów związanych z wytwarzaniem biogazu
- wykonywanie ekspertyz w zakresie przemysłowego wykorzystania operacji inżynierii procesowej
- wykonywanie ekspertyz, opinii merytorycznych oraz doradztwo w zakresie określenia intensywności wnikania ciepła, wyznaczania strat ciśnienia przy przetłaczaniu płynów przez złoża porowate
- sporządzanie opinii dotyczących oceny poziomu innowacyjności proponowanych rozwiązań aparaturowych, technologicznych lub materiałowych w obszarze zagadnień związanych z inżynierią chemiczną i procesową
- optymalizację hydrodynamicznych warunków eksploatacji urządzeń cieplnoprzepływowych
- wykonywanie obliczeń projektowych i optymalizacyjnych instalacji przemysłowych, weryfikacja działania takich urządzeń i aparatów jak reaktory rurowe, parowniki amoniakalne urządzeń chłodniczych, kolumny destylacyjne i ekstrakcyjne
- badania energetyczno-emisyjne kotłów grzewczych o mocy do 100kW
- badania efektów rozdrabniania mieliw w wolno- i średniobieżnych układach mielących
- badania poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
- badania poziomów emisji pyłowej i gazowej z układów
- badania zużycia erozyjnego oraz grubości ścian elementów instalacji, badania przepływomierzy w tunelu aerodynamicznym i w rurociągach
- badania opływu różnych kształtów w tunelu wodnym wraz z możliwością wizualizacji przepływu płynów również nienewtonowskich