CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in.:

- badania nt. procesów decyzyjnych w logistyce
- badania nt. efektywności zintegrowanego zarządzania procesami biznesowymi
- doskonalenie obszarów obejmujących: ekologistykę, agrologistykę, ekoinnowacje, koncepcje i strategie logistyczne
- opracowywanie systemów oceny lojalności klientów na rynku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku
- opracowywanie systemów zapewniania jakości stosowane w działalności rynkowej przedsiębiorstw
- zarządzanie ryzykiem procesów biznesowych,
- doskonalenie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach
- pracowywanie nowatorskich koncepcji, zaawansowanych technologicznie rozwiązań doskonalenia drożności przepływu towarów, uwzględniających ochronę środowiska
- doskonalenie logistyki miejskiej i innowacyjnych rozwiązań z nią związanych
- doradztwo w sprawie podnoszenie efektywności realizowanych procesów logistycznych
- analizy metod oraz analizy systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

A także:

- badania właściwości fizyko-chemicznych
- metody analityczne i numeryczne rozwiązywania zagadnień brzegowych fizyki matematycznej i ich zastosowania w technice
- wykonywanie badań modelowych systemów i opracowyanie modelu matematycznego w ujęciu funkcjonalnym 

W zakresie zarządzania i inżynierii produkcji m.in.:

- wprowadzanie wielostopniowego programu rozwoju kreatywności w firmie – wdrożenie metod kreatywnego rozwiązywania problemów
˗ opracowywanie strategii innowacji w przedsiębiorstwie
˗ kreowanie innowacji, m.in. w oparciu o koncepcje Blue Ocean Strategy, Open Innovation
˗ wprowadzanie innowacji organizacyjnej i/lub procesowej w oparciu o nowoczesne metody doskonalenia produkcji
˗ wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością
˗ wdrażanie wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością
˗ wdrażanie Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych
˗ monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych
˗ ocenę potencjału innowacyjnego organizacji
˗ badania i ocenę stopnia konkurencyjności innowacji
˗ ocenę ryzyka wdrożenia innowacji
˗ opracowywanie podstaw metodycznego zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
˗ zarządzanie ryzykiem projektów – identyfikacja ryzyka, szacowanie i ocena ryzyka projektów – analiza ilościowa i jakościowa ryzyka projektów, opracowanie odpowiedzi na ryzyko, monitorowanie i kontrola ryzyka
˗ analizę i ocenę istniejących rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie wraz z opracowaniem metod pozyskiwania i reprezentacji wiedzy produkcyjnej
˗ budowę systemowych baz wiedzy wspomagających podejmowanie decyzji w projektowaniu procesów technologicznych