CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Znajdź finansowanie dla swojego projektu.

Pomagamy i współpracujemy przy aplikowaniu o fundusze dla projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez konsorcja przedsiębiorstw i jednostkek naukowych .

Zapoznaj się z aktualną ofertą konkursową:

GOSPOSTRATEG – VI konkurs (na projekty otwarte) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przemysł 4.0 - PARP - Centrum Rozwoju MŚP