Strona główna

Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej jest jednostką ogólnouczelnianą skoncentrowaną na działaniach związanych z transferem wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw oraz komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych rozwiązań powstałych w Politechnice Opolskiej.

Ponadto CTT Politechniki Opolskiej koordynuje sprawy związane z przyjmowaniem zleceń od przedstawicieli podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych, czy instytucji otoczenia biznesu, na wykonanie prac badawczych i usługowych, opinii o innowacyjności, ekspertyz itp. realizowanych przez pracowników Politechniki Opolskiej.

Jesteśmy pierwszym punktem kontaktowym dla przedstawicieli biznesu, którzy chcieliby rozpocząć współpracę, w dowolnej formie, z pracownikami Politechniki Opolskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i zachęcamy do współpracy!