CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Wydział Mechaniczny

Wyposażenie laboratorium:


1. Skaningowy Mikroskop Elektronowy Tescan Vega 4 służący do charakterystyki materiałów, badań i analizy struktur w skali mikro. Wyposażony w detektor elektronów wtórnych (SE), który pozwala uzyskiwać obrazy topograficzne powierzchni próbek oraz detektor elektronów odbitych (BSE), umożliwiający uzyskiwanie obrazów w kontraście materiałowym wskazując różnice gęstości poszczególnych obszarów. Wysokopróżniowa komora umożliwia umieszczenie w niej preparatów o średnicy powyżej 330 mm i wysokości powyżej 145 mm (masa próbek do 8 kg).

Laboratorium Mechaniki Komputerowej (LMK) jest jednostką Wydziału Mechanicznego, która ma na celu wspomaganie procesu badawczego poprzez zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy, dostępności odpowiednich zasobów oraz współpracy w realizacji badań własnych, prac B+R oraz projektów zewnętrznych. Zakres wsparcia jakie można uzyskać korzystając z zasobów laboratorium dotyczy m. in.:

Laboratorium wyposażone w nowoczesne jednostki napędowe o zapłonie iskrowym i samoczynnym, gdzie odbywają się zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: silniki spalinowe, badania diagnostyczne pojazdów, technologia napraw. Ćwiczenia laboratoryjne są wykonywane przy wykorzystaniu stanowisk z pracującymi silnikami z zastosowaniem nowoczesnej, komputerowej aparatury diagnostycznej. Nowoczesne, elektronicznie sterowane silniki spalinowe znajdujące się w tej pracowni, wykorzystywane są w procesie nauczania nowoczesnych metod diagnozowania silników spalinowych oraz pojazdów. Typowe urządzenia diagnostyczne uzupełnione opracowaniami własnymi, stanowią solidną bazę do badań naukowych. Oprzyrządowanie pomiarowe umożliwia komputerową diagnostykę pracy samego silnika jak również jego układów pomocniczych. Laboratorium wyposażone jest w następujące silniki:

W Laboratorium Zaawansowanych Technologii Wytwarzania prowadzone są prace badawcze związane z diagnostyką procesu skrawania (pomiar sił skrawania za pomocą siłomierzy piezoelektrycznych, pomiar temperatury, ocena dynamiki procesu, ocena energochłonności procesu) oraz optymalizacją procesu skrawania. Laboratorium wyposażone jest w tokarki CNC: Okuma Genos L200-EM, DMG Mori CTX 310 oraz frezarki CNC: GF Mikron VCE 600 Pro, DMG MORI Eco Mill 635V. Realizowane są również prace związane z nagniataniem powierzchni z wykorzystaniem hydrostatycznego zestawu nagniatającego firmy Ecoroll. W laboratorium prowadzone są badania tribologiczne z wykorzystaniem tribometru posuwisto-zwrotnego

Laboratorium obejmuje hamownię silnikową oraz Symulator Stanowiskowy Drogowego Obciążenia Silnika.

Hamownia silnikowa jest wyposażona w jedno stanowisko z hamulcem elektrowirowym AVL 350 Alpha firmy AVL oraz jeden dwustronny hamulec elektrodynamiczny firmy VEB. Najważniejsza aparatura badawcza to 5-cio składnikowy analizator spalin, układ do pomiaru momentu obrotowego i prędkości, paliwomierz przepływowy, układ pomiarowy do indykowania ciśnienia spalania wewnątrz cylindra AVL, układ do pomiaru szybko zmiennych temperatur, elektroniczna przepustnica oraz oryginalne własne oprogramowanie sprawia, że hamownia silnikowa jest w pełni skomputeryzowana. Skomputeryzowanie umożliwiło zbudowanie nowoczesnego stanowiska, które może pracować jako symulator drogowego obciążenia silnika.

Laboratorium to obejmuje pracownię diagnostyki pojazdów oraz pracownię badań układów napędowych pojazdów.


Pracownia diagnostyki pojazdów wyposażona jest w urządzenia, której podstawę tworzą stanowiska do pomiaru skuteczności działania hamulców, stanowisko do badania układu zawieszenia pojazdów, stanowisko do wstępnego pomiaru zbieżności kół oraz liczne urządzenia kontrolno-pomiarowe.


W laboratorium prowadzi się badania z zakresu:

Laboratorium metrologii powierzchni jest laboratorium w którym prowadzone są badania związane z oceną topografii oraz struktury geometrycznej powierzchni szerokiej gamy elementów maszyn jak ich oceną geometryczną. Laboratorium to jest wyposażone w wysoce dokładne urządzenia pomiarowe jakimi są:


1. Mikroskop pomiarowy optyczny wraz z integrowaną końcówką stykową do oceny i pomiaru w skali makro elementów maszyn Venture CNC firmy BATY

W laboratorium znajdują się stanowiska do badań układów zasilania elektrycznego, paliwowego i pneumatycznego. Oryginalne wyposażenie, komputerowe wspomaganie procesu sterowania, rejestracji i obróbki wyników pomiaru, zapewnia szerokie spektrum możliwych do przeprowadzenia badań. Studenci w czasie ćwiczeń laboratoryjnych zapoznają się z nowoczesnymi metodami oceny stanu technicznego wybranych układów i części pojazdów. W czasie zajęć poznają również technologie napraw układów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych.

Pracownia wyposażona jest w dziewięć komputerów, na których zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie tj.: LabView – graficzne środowisko programistyczne stworzone przez National Instruments; MATLAB – Simulink - program do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych; INVENTOR – do rysowania; INFO-EXPERT wersja demo, umożliwia wykonanie profesjonalnej wyceny pojazdu; pakiet Audytor OZC oraz CO programy firmy Sankom do projektowania instalacji sanitarnych.

Laboratorium trwałości i wytrzymałości materiałów oraz zaawansowanych metod druku 3D łączy dwa zasadniczo różne typy urządzeń. Jednym z obszarów badawczych realizowanych dzięki aparaturze będącej na wyposażeniu laboratorium oraz pracy wykwalifikowanych pracowników jest szeroko pojęta trwałość i wytrzymałość materiałów. Badania zmęczeniowe materiału mogą być realizowana na różnych typach urządzeń pozwalając na próby rozciągania-ściskania, skręcania, zginania obustronnego oraz ich kombinacji przy kontrolowaniu różnych parametrów np. siły, odkształcenia lub nawet parametrów energetycznych. Ponadto posiadamy aparaturę pozwalającą na badanie naprężeń własnych, bezdotykowy pomiar odkształceń czy skanowanie powierzchni np. przełomów zmęczeniowych.

Laboratorium obejmuje pracownię automatyzacji i sterowania oraz pracownię mechatroniki pojazdowej.

W pracowni automatyzacji i sterowania znajdują się stanowiska do badania: automatycznej skrzyni biegów, elektronicznie sterowanej bezstopniowej skrzyni biegów, hydraulicznie i elektrycznie wspomaganego układu kierowniczego, amortyzatorów z tłumieniem sterowanym w sposób elektroniczny, zespół elektronicznie sterowanej przepustnicy. Studenci realizujący ćwiczenia mają do dyspozycji komputery wyposażone w standardowe i specjalizowane (szyna CAN) interfejsy pomiarowe. Pod okiem prowadzącego studenci dokonują analizy i syntezy algorytmów sterowania przy wykorzystaniu bardzo efektywnych narzędzi z pakietu Matlab/Simulink. W tej pracowni realizowanych jest także wiele prac przejściowych i dyplomowych, obejmujących problematykę modelowania, symulacji oraz sterowania w czasie rzeczywistym.