CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

WBiA

Pracownia badań reologicznych posiada nowoczesną aparaturę do badań właściwości reologicznych zaczynów, zapraw i mieszanek betonowych: reometr (Mars III) niemieckiej firmy Haake do badań właściwości reologicznych zaczynów i zapraw cementowych i mieszanek betonowych, ponadto jedyny w Polsce reometr wyłącznie do badań mieszanek samozagęszczających się SCC (ConTec 4SCC, Islandia).

 

W Laboratorium Konstrukcji Budowlanych prowadzone są zajęcia z przedmiotów: wytrzymałość materiałów, konstrukcje żelbetonowe i konstrukcje stalowe oraz wykonywane są badania laboratoryjne w zakresie parametrów wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych oraz statyki i dynamiki elementów konstrukcji budowlanych w skali modelowej i rzeczywistej.

Urządzenie płytowe do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła i pojemności cieplnej materiałów budowlanych zgodnie z normami ASTM C518, ASTM C1784, ISO 8301, JIS A1412, PN-EN 12667:2002, PN-EN 12664:2002.

• Podstawowe cechy urządzenia:

Pracownia badań kalorymetrycznych wyposażona jest w wysokiej klasy mikrokalorymetr izotermiczny C80 firmy Seteram, pozwalający na pomiar ciepła hydratacji, z dużą dokładnością, nawet od początkowego kontaktu cementu z wodą.

 

Wielokanałowa aparatura do pomiaru drgań konstrukcji od 4 do 32 kanałów (czujniki pomiarowe przyspieszeń oraz czujniki pomiarowe rotacji). Cztery stanowiska pomiarowe (obsługiwane przez pracowników naukowych) wraz specjalistycznym oprogramowaniem (SAP 2000, Dadips, Origin, Matlab, GiD). System generowania drgań oparty na specjalistycznym wzbudniku drgań Tira.

Prasa hydrauliczna ToniTechnik.

Urządzenie służy do prowadzenia badań w zakresie:

- wytrzymałości na ściskanie w zakresie obciążeń do 3000 kN,
- wytrzymałości na zginanie i ściskanie w zakresie obciążeń do 20 kN.

Pracownia badań porozymetrycznych wyposażona jest w aparat do badań porowatości materiałów (porozymetr PoreMaster 60 firmy Quantachrome (USA) w zakresie od 0,0035 μm do 1000 μm, przy ciśnieniu od 1 do 400 MPa.

• Urządzenie służy do oceny wytrzymałości na ściskanie. Wyposażone jest w rozszerzony zakres przetworników.
• Dostarczone oprogramowanie firmy Proceq umożliwa:

Komory cieplno-wilgotnościowe, suszarki laboratoryjne.

Urządzenia pozwalają na symulację wpływu środowiska na typowe materiały budowlane. Pozwalają uzyskać powtarzalne i stabilne wartości wilgotności i temperatur w zakresie -20 do +100 °C.

Pracownia wyposażona jest w laserowy analizator uziarnienia Malvern Mastersizer 3000™ firmy A.P.I. Instrumets, (Anglia) umożliwiający wykonywanie pomiarów wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w zakresie od 0,01 do 3500 μm.

Kamery termowizyjne służą do bezkontaktowego pomiaru temperatury obiektów w różnej skali – od próbek laboratoryjnych do pełnowymiarowych elementów budynków (np. elewacji).

• Kamery termowizyjne pozwalają na:

Pomiar optyczny przemieszczeń i odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazu 3D – ARAMIS SRX-8GB

System ARAMIS SRX służy do pracy nad współrzędnymi pomiarów obiektów budowlanych, w tym przemieszczeń pod obciążeniem i systemu pomiarów współrzędnych 3D. ARAMIS SRX to system kamer 3D o wysokiej rozdzielczości przeznaczony zarówno do pomiarów pełnego obszaru, jak i punktowych. Zestaw sprawdzi się jako system pomiarowy do zaawansowanych zastosowań w środowisku przemysłowym oraz laboratoryjnym.

W laboratorium prowadzone są zajęcia (przedmiot: Mechanika gruntów i geosyntetyki w budownictwie), które odbywają się w jednej sali dydaktycznej (KS-04). W ramach laboratorium studenci zapoznają się z podstawowymi parametrami gruntów oraz sposobami ich określania. W ramach projektu z Geosyntetyków w budownictwie odbywają się tu zajęcia z rozpoznawania geosynetetyków oraz określania ich właściwości na podstawie minimalnych danych.