CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

WIPiL

Stanowisko pozwala określić błędy pomiarowe przepływomierzy i liczników wody zimnej i ciepłej (do 95). Metodą referencyjną jest metoda wagowa zgodne z PN-EN 24185. Pomiar strumienia wody (z niepewności 0,15%). Zakres strumienia wody 0d 6 dm3/h do 20 m3/h.

Zautomatyzowane stanowisko pozwala określić błędy pomiarowe rezystancyjnych czujników temperatury typu Pt z użyciem 2 ultratermostatów UB30J, multimetru Keithley 2002 oraz przełącznika. Możliwe jest wyznaczanie charakterystyk innych rodzajów czujników temperatury z wyjściem rezystancyjnym, napięciowym lub prądowym.

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem teksturometru oraz prace dydaktyczne i badawcze z wykorzystaniem stanowiska laboratoryjnego do akwizycji obrazu.

W laboratorium prowadzone są zajęcia z zakresu mikrobiologii technicznej, biologicznej podstawy produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych. Laboratorium wyposażane jest w mikroskopy, stoły laboratoryjne, akcesoria mikroskopowe, urządzenia laboratoryjne.

W laboratorium prowadzone są zajęcia z zakresu chemii dla inżynierów, chemii produktów rolno-spożywczych, metrologii procesowej. Laboratorium wyposażone jest w dygestorium, urządzenia laboratoryjne.

Laboratorium jest wykorzystywane w ramach zajęć laboratoryjnych i ćwiczeniowych dla studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu analizy i oceny jakości żywności, technologii gastronomicznej, podstawy żywienia człowieka, utrwalania żywności. Laboratorium wyposażane jest w komorę wędzarniczą, piec konwekcyjno-parowy, schładzarkę szokową, piec do pizzy, wyspę gastronomiczną z piekarnikami, obieraczkę.

W laboratorium prowadzone są zajęcia z zakresu analizy i oceny jakości żywności, podstawy biotechnologii. Laboratorium wyposażone jest między innymi w dygestorium i wyspę z wyposażeniem stanowiskowym.

W laboratorium realizowane są badania z zakresu inżynierii mechanicznej: analiza procesu mieszania jednorodnych i niejednorodnych składników ziarnistych i proszków w mieszarkach różnego typu jak: przesypowy, typu V, statyczny, turbulentny. Realizowane są testy wpływu wybranych czynników na przebieg procesu mieszania i jakość produktu finalnego. Testowane i opracowywane są innowacyjne metody oceny jakości mieszanin sypkich.