CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in.:

- badania jakości produktów rolno – spożywczych w oparciu o komputerową analizę obrazu
- analizę jakości surowców w produkcji zwierzęcej i roślinnej
- ocenęjakości wieloskładnikowych mieszanin ziarnistych i proszków
- analizę wpływu wybranych czynników na produkcję mieszanek ziarnistych jak: czas mieszania, objętość robocza, kolejność zadawania komponentów itp.
- ocenę jadłospisów grupowych i indywidualnych,
- analizę zagrożeń w produkcji żywności i pasz
- ocenę wybranych wyznaczników jakościowych żywności
- ocenę tekstury produktów żywnościowych
- optymalizację procesów produkcji i przetwórstwa żywności w tym z zastosowaniem technik pro środowiskowych
- zastosowanie inżynierii procesowej w przemyśle rolno – spożywczym (mieszanie materiałów ziarnistych jedno i niejednorodnych, mieszanie pasz, ocena jakości mieszanin, mieszanie i ocena jakości składników drobnoziarnistych, dozowanie pasz, magazynowanie i konserwacja płodów rolnych)
- analizę obrazu i techniki informatyczne w procesach i technologiach przemysłu rolno – spożywczego