CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in.:

- wszelkie badania statyczne i zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych

W ramach projektowania i optymalizacji konstrukcji, m.in:

- projektowanie konstrukcji prototypowych
- optymalizację konstrukcji (obniżenie masy, zwiększenie wytrzymałości, trwałości (Life Cycle), zwiększenie niezawodności)
- badania wytrzymałościowe konstrukcji metodą elementów skończonych, badania zmęczeniowe MES
- wirtualne prototypowanie
- projektowanie CAD 3D

W zakresie technologii maszyn i materiałoznawstwa m.in.:

• badania własności wytrzymałościowych materiałów
• badania w zakresie optymalizacji parametrów procesów technologicznych
• zmniejszenie zużycia energii i surowców poprzez wykorzystanie dopracowanych technologii zgrzewania wybuchowego
• zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego
• pomiar i analizę topografii (3D) i chropowatości powierzchni (2D) pod kątem przebiegu procesu technologicznego części maszyn lub i ich eksploatacji
• badania z zakresu metrologii wielkości geometrycznych i powierzchni