CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in.:

- możliwość współpracy z Wydziałowym Centrum Obliczeniowym przy realizacji projektów wymagających masywnych obliczeń oraz specjalizowanych środowisk symulacyjnych
- obrazowanie obiektów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych kamerą wizyjną oraz kamerą termowizyjną
- pomiary i diagnostykę wielkości nieelektrycznych z wykorzystaniem komputerowych technik pomiarowych
- optymalizację i modelowanie układów dynamicznych - obliczenia równoległe
- realizację modeli 3D obiektów, w tym także technikami fotogrametrycznymi
- prototypowanie i wydruk 3D w technologii FDM
- przygotowanie i wydruk 3D modeli i fantomów do zastosowań medycznych
- opracowywanie i wdrożenie zautomatyzowanych systemów kontrolno-pomiarowych
- opracowywanie planów ciągłości działania i szacowanie ryzyka bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
- usługi projektowania infrastruktury wysokowydajnych webowych systemów typu cloud-computing
- pozyskiwanie i analizę danych pogodowych dla określonego obszaru, opracowanie opisu skutkowego i analiza wpływu umiejscowienia punktów emisji zanieczyszczeń powietrza (dla nowych i istniejących już elementów infrastruktury) na środowisko naturalne