CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in. :

- badania w obszarze rozwoju regionalnego i lokalnego oraz polityk publicznych
- badania w obszarze zarządzania
- badania w obszarze zagadnień prawnych
- opracowywanie i wdrażanie systemów kontroli zarządczej
- wielowymiarowe wyceny przedsiębiorstw
- opracowywanie i wdrażanie narzędzi monitoringu i ewaluacji
- ekspertyzy ekonomiczno-finansowe projektów rozwoju w zakresie ocen efektywnościowych
- doradztwo w zakresie technologii informatycznych
- opracowywanie strategii rozwoju biznesowego