CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in. :

- badania genetyczne i biochemiczne
- programy rehabilitacji


W ramach kompleksowej analizy ruchu człowieka, m.in.:


   - udoskonalenie pomiarów i analizy struktury wzorców ruchowych sportowców w ruchach typowych dla poszczególnych dyscyplin oraz sportowców niepełnosprawnych
   - analizę aktywności bioelektrycznej (elektromiografia powierzchniowa) mięśni w różnych czynnościach ruchowych oraz badaniach równowagi
   - wykrywanie i określanie zaburzeń motoryki i koordynacji - badania równowagi ciała osób w różnym wieku (profilaktyka upadków)
   - analizę i ocenę dysfunkcji układu ruchu po kontuzjach i urazach sportowych
   - analizę i ocenę kinematycznę ruchu u sportowców, osób niepełnosprawnych i osób w wieku poprodukcyjnym
   - ocenę i analizę możliwości adaptacyjnych do wysiłku fizycznego, poziomu sprawności fizycznej, predyspozycji do podejmowania określonego wysiłku fizycznego
   - wspomaganie procesów uczenia się i nauczania czynności ruchowych


W ramach projektowania i doskonalenia produktów enoturystycznych, m.in.:


   - analizę procesów obsługi klienta podczas świadczenia usług enoturystycznych
   - symulowanie doświadczeń klienta na szlaku winiarskim (tzw. marketing doświadczeń)
   - identyfikację segmentów turystów i enoturystów na szlakach winiarskich