CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in. :

* badania genetyczne i biochemiczne
* programy rehabilitacji
* kompleksową analizę ruchu człowieka, a w tym:
   - udoskonalenie pomiarów i analizy struktury wzorców ruchowych sportowców w ruchach typowych dla poszczególnych dyscyplin oraz sportowców niepełnosprawnych
   - analizę aktywności bioelektrycznej (elektromiografia powierzchniowa) mięśni w różnych czynnościach ruchowych oraz badaniach równowagi
   - wykrywanie i określanie zaburzeń motoryki i koordynacji - badania równowagi ciała osób w różnym wieku (profilaktyka upadków)
   - analizę i ocenę dysfunkcji układu ruchu po kontuzjach i urazach sportowych
   - analizę i ocenę kinematycznę ruchu u sportowców, osób niepełnosprawnych i osób w wieku poprodukcyjnym
   - ocenę i analizę możliwości adaptacyjnych do wysiłku fizycznego, poziomu sprawności fizycznej, predyspozycji do podejmowania określonego wysiłku fizycznego
   - wspomaganie procesów uczenia się i nauczania czynności ruchowych
* projektowanie i doskonalenie produktów enoturystycznych, w tym:
   - analizę procesów obsługi klienta podczas świadczenia usług enoturystycznych
   - symulowanie doświadczeń klienta na szlaku winiarskim (tzw. marketing doświadczeń)
   - identyfikację segmentów turystów i enoturystów na szlakach winiarskich