CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Zapraszamy do zapoznania się z listą szkoleń realizowanych przez naszą Uczelnię.

Wydział Budownictwa i Architektury oferuje Państwu szkolenia z zakresu:

1. Organizacji i przeprowadzenia warsztatów, seminariów, wykładów z zakresu instalacji budowlanych, prawa budowlanego, procesów budowlanych i harmonogramowania - oferta kierowana do stowarzyszeń naukowo-technicznych, samorządów zawodowych inżynierów budownictwa oraz architektów, stowarzyszeń ekologicznych, samorządów gminnych i powiatowych, itp.
2. Szkolenie z zakresu programu Norma Pro.
3. Szkolenie z zakresu programu MS Project Pro.
4. Szkolenie pt. ”Określanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. Dokumentacja geotechniczna w procesie inwestycyjnym”.
5. Szkolenia z utrzymania przewodów kominowych i systemów HVAC w obiektach budowlanych.
6. Szkolenie z projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych w oparciu o badania laboratoryjne.
7. Szkolenia z zakresu analizy sygnału z czujników akcelerometrycznych, narzędzia do zaawansowanej analizy i filtracji sygnałów.
8. Metod wymiarowania konstrukcji stalowych i żelbetowych.
9. Projektowanie na terenach górniczych.

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oferuje Państwu szkolenia z zakresu:

1. Technologia mózg-komputer od podstaw.
2. Sterowanie obiektami rzeczywistymi przy użyciu technologii mózg-komputer.
3. Analizy i akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych.
4. Metod pomiarów prądu elektryzacji ciekłych dielektryków.
5. Diagnostyki i oceny stanu technicznego transformatorów elektroenergetycznych w oparciu o wyniki uzyskiwane klasycznych i nowoczesnych metod pomiarowych.
6. Wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych niskiego napięcia.
7. Eksploatacji wybranych urządzeń elektroenergetycznych wysokich napięć.
8. Szkolenie z zakresu systemów wbudowanych stosowanych w aparaturze kontrolno-pomiarowej.
9. Analizy własności przetworników elektromechanicznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych (ANSYS, FEMM, Inventor, FLUX3D).
10. Programowania robotów Fanuc oraz systemów wizyjnych Fanuc iRVision.
11. Algorytmów wizji przemysłowej z wykorzystaniem systemów wizyjnych różnych producentów dostępnych w laboratorium lub będących w dyspozycji podmiotu zewnętrznego.
12. Metodyki projektowania układów stykowych i programowania sterowników programowalnych.
13. Nauki programowania sterowników programowalnych w różnych środowiskach programistycznych np. CodeSys w językach zgodnych z normą IEC-61131-3.
14. Programowania sterowników PLC 45h (Wykład+laboratorium).
15. Komputerowych metod pomiarowych 45h (Wykład+laboratorium).
16. Obsługi systemów SCADA 30h (Wykład+laboratorium).
17. Obsługi programów CAD – AutoCAD, Inventor (problem: posiadamy wersje dydaktyczną nie do użytku komercyjnego).
18. Obsługi programów SAP / Navireo (problem: serwery działaja na oprogramowaniu w wersji do użytku dydaktycznego).
19. Podstaw programowania dla platformy iOS.
20. Podstaw cyberbezpieczeństwa IoT/IoE.
21. Białego wywiadu w zastosowaniach HR (ang. Human Resource).
22. Podstaw programowania w języku C# (problem: posiadamy wersje dydaktyczną systemu operacyjnego i oprogramowania - nie do użytku komercyjnego).
23. Podstaw programowania w języku C++ (problem: posiadamy wersje dydaktyczną systemu operacyjnego i oprogramowania - nie do użytku komercyjnego).
24. Linux na 3 poziomach:

- Podstawy systemu Linux.
- Administracja systemem Linux.
- Zaawansowana administracja i automatyzacja zadań w systemie Linux.

25. Projektowania i wdrażania rozwiązań Linux/Open Source, w tym:

- Usługi udostępniania plików, dysków, macierzy.
- Systemy monitorowania infrastruktury sieciowej.
- Zabezpieczania infrastruktury.
- Audyt sieci.

26. Analizy rozkładu pola metodą elementów skończonych MES.
27. Projektowania silników i siłowników liniowych, łożysk magnetycznych i transformatorów.
28. Optymalizacji i projektowanie wstępne urządzeń prototypowych.

Wydział Ekonomii i Zarządzania oferuje Państwu szkolenia w obszarze rozwoju lokalnego z zakresu:

1. Opracowywania strategii rozwoju lokalnego.
2. Uspołecznienia planowania strategicznego.

w obszarze zarządzania z zakresu:

1. Zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa.
2. Warsztaty z budowania marki własnej.
3. Wdrażania marketingu personalnego i employer branding.
4. Zarządzania różnorodnością, wielokulturowością i inkluzją.
5. Społecznej odpowiedzialności biznesu (korzyści dla przedsiębiorstw, potencjalny zakres wdrożenia).
6. Zarządzania pracą zdalną.
7. Opisu stanowisk pracy i wartościowania stanowisk pracy.
8. Zarządzania wiekiem.
9. ZZL (rekrutacja i selekcja personelu, szkolenia i rozwój pracowników wynagradzanie i motywowanie pracowników).
10. Procesów restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwie – rozwiązania pozwalające na ograniczenie skali zwolnień i konfliktów w przedsiębiorstwie.
11. Budowy kapitału klienckiego, zarządzanie marketingowe.

w obszarze zagadnień prawnych z zakresu:

1. Alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.
2. Szkolenia z zakresu wybranych zagadnień prawnych, w szczególności prawa konstytucyjnego, europejskiego, praw człowieka.
3. Ochrony praw własności intelektualnej.
4. Systemów prawnych i biznesu w południowej części Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie.
5. Języka arabskiego i ”public relations” z krajami arabsko-muzułmańskimi.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki oferuje Państwu szkolenia z zakresu:

1. Analizy ryzyka w produkcji żywności i pasz.
2. Systemów jakości w produkcji żywności i pasz.
3. Statystyki – podstawowe założenia i metody analizy wyników.
4. Podstaw żywienia człowieka.
5. Podstaw dietetyki i suplementacji.
6. Przeprowadzania egzaminów w ramach Certyfikacji procesowej dla osób w zakresie BPMN i Adonis.
7. Symulacji ruchu drogowego z wykorzystaniem programu AnyLogic.
8. Przeprowadzania egzaminów w ramach Certyfikacji obsługi systemów typu ERP z wykorzystaniem programu iScala.

Wydział Mechaniczny oferuje Państwu szkolenia z zakresu:

1. Projektowania CAD (ANSYS, Autocad, Catia, FEMAP, Inventor).
2. Analizy metodą elementów skończonych MES (ANSYS, Autocad, Catia, FEMAP, Inventor).
3. Projektowania trwałości elementów maszyn.
4. Niezawodności (6Ʃ) konstrukcji.
5. Zaawansowanej analiza konstrukcji CAE.
6. Optymalizacji i projektowanie wstępne konstrukcji prototypowych.