CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

1. Patenty Politechniki Opolskiej w mocy:

1. PL 218661 - Tubowy siłownik liniowy z trwałymi magnesami B. Tomczuk, A. Waindok

2. PL223408  - Elektrodynamiczne łożysko magnetyczne – B. Tomczuk, D. Wajnert

3.PL223842 - Unipolarny układ zasilania obwodów rezystancvjno-indukcyjnych, 
                                zwłaszcza silników reluktancyjnych
– K. Tomczewski

4. PL221532 - Układ do unipolarnego zasilania obwodów rezystancyjno-indukcyjnych

                         – K. Tomczewski, K. Macek-Kamińska, M. Łukaniszyn

5. PL/EP2436667 - Sposób wytwarzania mieszaniny mieszaniny hydroksyestrów
                                             alifatycznych, zwłaszcza z aldehydu izomasłowego

                                        – W. J. Tic, J. Guziałkowska-Tic, E. Sutor, W. Bulanda
6. PL205116 - Mieszadło tarczowe, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji
                                 niejednorodnych
– J. Hapanowicz, M. Hatalak, L. Troniewski

7. PL225980 - Układ do wyznaczania przepuszczalności gazów przez porowate materiały

                         o anizotropowej strukturze, zwłaszcza przez karbonizaty

                         – G. Filipczak, E .Krauze, G. Wałowski,

8. PL216596 – Układ do wytwarzania energii elektrycznej – R. Bartnik

9. PL228061 -  Układ do monitorowania oblodzenia przewodów napowietrznych linii
                          elektroenergetycznych
– M. Tomaszewski, M. Krawiec

10. PL230919 – Układ do testowania złącz telekomunikacyjnych z wyprowadzeniami

                           kablowymi – R. Kopka, W. Tarczyński    

11. PL230965 – Układ do ładowania i rozładowania kondensatorów w zasobniku

                           energii  elektrycznej  - R. Kopka, W. Tarczyński

12. PL232570  -  Układ zasobnika energii elektrycznej  - R. Kopka, W. Tarczyński  

13. PL232739  -  Hybrydowe łożysko magnetyczne – Dawid Wajnert

14. PL233140  - Układ sterowania pompami wodociągowymi – T. Boczar

15. PL233686  -  Sposób uzdatniania, zwłaszcza odżelaziania wody geotermalnej

                           – I. Kłosok-Bazan

16. Pl233997  -  Promieniowe łożysko magnetyczne z magnesami trwałymi – D. Wajnert

17. PL233990  -  Układ do zasilania i odbioru energii, zwłaszcza do przełączalnych maszyn

                            reluktancyjnych – K. Wróbel

18. Pl233991  -  Układ szyfrowania danych – J. Zygarlicki

19. PL234352 -  Sposób bielenia i dezodoryzacji tłuszczów, zwłaszcza tłuszczów odpadowych

                           - W. J. Tic                   

20. PL234401  -  Układ napędowy z przekładnią stopniową, zwłaszcza do pojazdów

                              drogowych – A. Bieniek, K. Prażnowski, J. Mamala  

21. PL235173  -  Układ do pomiaru napięcia i częstotliwości składowej podstawowej

                             w sieci elektroenergetycznej  - J. Zygarlicki

22. PL236534    -  Układ szyfrowania danych, zwłaszcza w sieciach komputerowych

                             – J. Zygarlicki

23. PL236930  -  Układ zasilacza niskiego napięcia – J. Zygarlicki

24. PL237723  - Suszarka fluidyzacyjna -  H. Pawlak-Kruczek, Z. Plutecki, M. Czerep 

25.PL278583 -  Pad chwytający  -  Jarosław Zygarlicki, Łukasz Nagi

26. P.433202 (PL nie nadany)  -  Układ transmisji danych  - 

                                               Jarosław Zygarlicki, Małgorzata Zygarlicka 

27. P.434077 (PL nie nadany) - Układ do pomiaru składowej synfazowej sygnału

                                                   napięciowego, zwłaszcza w detektorach fazoczułych

                                                 - Volodymyr Khoma, Wiesław Tarczyński

 

 

2. Rozwiązania w toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP

1. P.432807  -  System emisji dźwięku  -  Jarosław Zygarlicki, Rafał Stanisławski

2. P.432808  -  Pad elektroadhezyjny  -  Łukasz Nagi, Wiktoria Kalus, Jarosław Zygarlicki

3. P.433198  -  System emisji dźwięku do odtwarzania dźwięku wysokiej jakości

                     -  Jarosław Zygarlicki, Małgorzata Zygarlicka

4. P.433199  -  Układ do wyznaczania strumienia płynów

                     -  Bolesław Dobrowolski, Zdzisław Kabza, Mariusz Rząsa

5. P.433200  -  Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych

                     -  Krzysztof Tomczewski, Krzysztof Wróbel  

6. P.433628  -  Moduł detektora ładunku elektrycznego  -  Łukasz Nagi, Jarosław Zygarlicki

7. P.433629  -  Urządzenie do prototypowania anten płaskich 

                     - Jarosław Zygarlicki, Małgorzata Zygarlicka

8. P.433631  -  Czujnik naprężeń  - Jarosław Zygarlicki, Michał Kozioł

9. P.434073  -  Układ zasilania do wzbudzania i odbioru energii,

                          zwłaszcza do przełączalnych generatorów reluktancyjnych

                       -  Krzysztof Tomczewski, Krzysztof Wróbel

10. P.434075  -  Odpylacz cyklonowy   - Marek Wasilewski

11. P. 434663 -  Sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  -  Ryszard Bartnik      

12. P.434736  -  Układ powielacza napięcia  -  Jarosław Zygarlicki

13. P. 434739  -  Czujnik naprężeń, zwłaszcza naprężeń zmęczeniowych struktury

                       materiału konstrukcji betonowych  -  - Jarosław Zygarlicki, Michał Kozioł 

14. P. 434737  -  Narzędzie do nagniatania tocznego metali

                         -  Jarosław Zygarlicki, Roman Chudy, Marta Bogdan-Chudy, Piotr Niesłony,

                            Grzegorz Królczyk, Jolanta Królczyk

15. P. 435233  -  Układ wentylacji kabiny toalety w pojazdach, zwłaszcza w autobusie  

                        -  Marian Bartoszuk

16. P.435426  -  Układ do wyznaczania strumienia płynów, zwłaszcza w kanałach

                             zamkniętych  -  Bolesław Dobrowolski, Zdzisław Kabza, Mariusz Rząsa

17. P. 435727  Narzędzie do nagniatania tocznego metal, zwłaszcza metali plastycznychi

                         -  Jarosław Zygarlicki, Roman Chudy, Marta Bogdan-Chudy, Piotr Niesłony,

                            Grzegorz Królczyk, Jolanta Królczyk

18 P.435728  -  Ekstruder  -  Jarosław Zygarlicki

19. P.435729  -  Drukarka fotopolimerowa  - Jarosław Zygarlicki

20. P.436012  -  Sposób zarządzania energią elektryczną, zwłaszcza w pojazdach

                        mechanicznych z napędem elektrycznym - Ryszard Kopka, Wiesław Tarczyński

21. P. 436013  - Układ zarzadzania energią elektryczną, zwłaszcza w pojazdach

                        mechanicznych z napędem elektrycznym - Ryszard Kopka, Wiesław Tarczyński

22. P.436023  -  Drukarka 3D fotopolimerowa  - Jarosław Zygarlicki

23. P.436024  -  Drukarka 3D proszkowa  - Jarosław Zygarlicki

24. P.436025  -  Drukarka laminująca  - Jarosław Zygarlicki

25. P.436344  -  Głowica drukująca 3D fotopolimerowa   - Jarosław Zygarlicki

26. P.436345  -  Drukarka 3D proszkowa z ruchomą głowicą drukującą  - Jarosław Zygarlicki

27. P.436346  -  System płytki stykowej prototypowej - Jarosław Zygarlicki

28. P. 436703  -  Klawisz komputerowy - Jarosław Zygarlicki

29. P. 436700  -  Elektroda pojemnościowa EEG - Jarosław Zygarlicki,

                                     Aleksandra Kawala-Sterniuk, Natalia Browarska, Mariusz Pelc

30. P. 436702 - Elektroda EEG - Jarosław Zygarlicki,

                                     Aleksandra Kawala-Sterniuk, Natalia Browarska, Mariusz Pelc.