CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Patenty Politechniki Opolskiej w mocy

na dzień 28 lutego 2023 r.

1. Pat. 218661 - Tubowy siłownik liniowy z trwałymi magnesami B. Tomczuk, A. Waindok

2. Pat.223408  - Elektrodynamiczne łożysko magnetyczne – B. Tomczuk, D. Wajnert

3. PL/EP2436667 - Sposób wytwarzania mieszaniny mieszaniny hydroksyestrów

                               alifatycznych, zwłaszcza z aldehydu izomasłowego

                              - W. J. Tic, J. Guziałkowska-Tic, E. Sutor, W. Bulanda

4. Pat.205116 - Mieszadło tarczowe, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji

                          niejednorodnych – J. Hapanowicz, M. Hatalak, L. Troniewski

5. Pat.225980 - Układ do wyznaczania przepuszczalności gazów przez porowate materiały

                         o anizotropowej strukturze, zwłaszcza przez karbonizaty

                       - G. Filipczak, E .Krauze, G. Wałowski,

6. Pat.216596 - Układ do wytwarzania energii elektrycznej - R. Bartnik

7. Pat.232570  -  Układ zasobnika energii elektrycznej  - R. Kopka, W. Tarczyński  

8. Pat.232739  -  Hybrydowe łożysko magnetyczne – Dawid Wajnert

9. Pat.233140  - Układ sterowania pompami wodociągowymi – T. Boczar

10. Pat.233686 -  Sposób uzdatniania, zwłaszcza odżelaziania wody geotermalnej

                         -  I. Kłosok-Bazan

11. Pat.233997 -  Promieniowe łożysko magnetyczne z magnesami trwałymi – D. Wajnert

12. Pat.233990 -  Układ do zasilania i odbioru energii, zwłaszcza do przełączalnych maszyn

                            reluktancyjnych – K. Wróbel

13. Pat.233991  -  Układ szyfrowania danych – J. Zygarlicki

14. Pat.234352 -  Sposób bielenia i dezodoryzacji tłuszczów, zwłaszcza tłuszczów odpadowych

                          - W. J. Tic                   

15. Pat.234401  -  Układ napędowy z przekładnią stopniową, zwłaszcza do pojazdów

                              drogowych – A. Bieniek, K. Prażnowski, J. Mamala  

16. Pat.235173  -  Układ do pomiaru napięcia i częstotliwości składowej podstawowej

                             w sieci elektroenergetycznej  - J. Zygarlicki

17. Pat.236534  -  Układ szyfrowania danych, zwłaszcza w sieciach komputerowych

                          - J. Zygarlicki

18. Pat.237723  - Suszarka fluidyzacyjna -  H. Pawlak-Kruczek, Z. Plutecki, M. Czerep 

19. Pat.237830  -  Pad chwytający  -  Jarosław Zygarlicki, Łukasz Nagi

20. Pat.237831  -  Układ transmisji danych  - Jarosław Zygarlicki, Małgorzata Zygarlicka 

21. Pat.238053  - Układ do pomiaru składowej synfazowej sygnału napięciowego,

                            zwłaszcza w detektorach fazoczułych

                          - Volodymyr Khoma, Wiesław Tarczyński

22. Pat.238406  -  Odpylacz cyklonowy  -  MarekWasilewski 

23. Pat.238724 -  Układ detektora  ładunku elektrycznego -  Łukasz Nagi, Jarosław Zygarlicki

24. Pat.238725  -  Układ wyłącznika różnicowoprądowego 

                          - Jarosław Zygarlicki, Małgorzata Zygarlicka 

25. Pat.238726  -  Potencjometr suwakowy - Jarosław Zygarlicki, Małgorzata Zygarlicka  

26 .Pat.238727  -  Potencjometr - Jarosław Zygarlicki, Małgorzata Zygarlicka  

27. Pat.238728  -  System zabezpieczenia różnicowoprądowego

                          - Jarosław Zygarlicki, Małgorzata Zygarlicka 

28. Pat.238729  -  Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych

                          -  Krzysztof Tomczewski, Krzysztof Wróbel  

29. Pat.28730   -  Moduł detektora ładunku elektrycznego  -  Łukasz Nagi, Jarosław Zygarlicki 

30. Pat.283731 -  Układ zasilania do wzbudzania i odbioru energii,

                            zwłaszcza do przełączalnych generatorów reluktancyjnych

                         -  Krzysztof Tomczewski, Krzysztof Wróbel

31. Pat.239307 -  Układ powielacza napięcia  - Jarosław Zygarlicki

32. Pat.239301 - Szerokopasmowy przetwornik elektromagnetyczny energii drgań

                            mechanicznych w energię elektryczną – Mariusz Jagieła, Marcin Kulik

33. Pat.239818  -  Elektroda EEG  -  Jarosław Zygarlicki, Aleksandra Kawala-Sterniuk,

                              Natalia Browarska, Mariusz Pelc

34. Pat.239819  -  Klawisz komputerowy  -  Jarosław Zygarlicki

35. Pat.240042 -  Pad elektroadhezyjny -  Jarosław Zygarlicki  Łukasz Nagi, Wiktoria Kalus 36. Pat.240611 -  Układ symulatora panelu fotowoltaicznego

                         -  Jarosław Zygarlicki, Piotr Witkowski 

37. Pat.240848  -  Czujnik naprężeń  - Jarosław Zygarlicki, Michał Kozioł

38. Pat.241137  -  System emisji dźwięku do odtwarzania dźwięku wysokiej jakości

                          -  Jarosław  Zygarlicki, Małgorzata Zygarlicka 

39. Pat.241238 - Układ do wyznaczania strumienia płynów, zwłaszcza w kanałach

                           zamkniętych  – Mariusz Rząsa, Bolesław Dobrowolski , Zdzisław Kabza

40. Pat.241403  - Narzędzie do nagniatania tocznego metali, zwłaszcza metali plastycznych

                         - Jarosław Zygarlicki, Grzegorz Królczyk, Jolanta Królczyk, Piotr Niesłony,

                            Roman Chudy, Marta Bogdan- Chudy

41. Pat.241833 - Ferrodynamiczny siłownik z magnesami trwałymi 

                         -  Jarosław Mamala, Bronisław Tomczuk, Andrzej Waindok

42. Pat.241885 -  Drukarka fotopolimerowa  -  Jarosław Zygarlicki 

43. Pat.242024 -  System emisji dźwięku  - Jarosław Zygarlicki, Rafał Stanisławski 

44. Pat.242144 -  Urządzenie do prototypowania anten płaskich 

                         - Jarosław Zygarlicki, Małgorzata Zygarlicka 

45. Pat.242145 - Drukarka 3 D proszkowa z ruchomą głowicą drukującą 

                         - Jarosław Zygarlicki 

46. Pat.242232 - Odpylacz cyklonowy z kanałem wlotowym czystego gazu

                         - Marek Wasilewski    

47. P at.242237  -  Belkowy, żelbetowy element zespolony  -  Zbigniew Perkowski,

                             Stefania Grzeszczyk, Mariusz Czabak i Aneta Matuszek-Chmurowska 

48. Pat.242238  -  Drukarka 3 D fotopolimerowa  - Jarosław Zygarlicki 

49. Pat.242239  -  Drukarka 3 D proszkowa  - Jarosław Zygarlicki

50. Pat.242240  -  Drukarka laminująca - Jarosław Zygarlicki  

51. P.435233  -  Układ wentylacji kabiny toalety w pojazdach, zwłaszcza w autobusie         

                       -   Marian Bartoszuk - Decyzja z dnia 24 stycznia 2023 r.

52. P.434739  - Czujnik naprężeń, zwłaszcza naprężeń zmęczeniowych struktury

                          materiału konstrukcji betonowych  - Michał Kozioł, Jarosław Zygarlicki

                       - Decyzja z dnia 16 stycznia 2023 r. 

53. P.436344  -  Głowica drukująca 3D fotopolimerowa  -- Jarosław Zygarlicki                  

                       - Decyzja z dnia 17 stycznia 2023 r.

54. P.436346  -  System płytki stykowej prototypowej   -- Jarosław Zygarlicki                       

                       - Decyzja z dnia 23 stycznia 2023 r.